3711 vacatures gevonden

Project Engineer Gevelbouw

Eindhoven - Voort

Als Project Engineer ben je verantwoordelijk voor de technische uitwerking en de verificatie van een in opdracht genomen project. Dit doe je samen met je engineeringsteam, waaraan je dagelijks sturing geeft. Je levert samen met je team een actieve bijdrage aan het opleveren van kwalitatieve projecten binnen de gestelde budgetten en planning. - Verzorgt de op project basis dagelijkse aansturing van het toegewezen engineeringsteam, zowel intern als extern. - Levert een actieve bijdrage aan het opleveren van kwalitatieve projecten binnen de gestelde budgetten en planning. - Zet de technische principes iom. de Design Manager op en neemt belangrijke technische beslissingen. - Ontwikkelt project specifieke oplossingen en/of producten. - Verificatie van de gekozen uitwerking en de gekozen producten aan de kwalitatieve randvoorwaarden. - Coördineert het tekenwerk met externe partijen. - Biedt technische ondersteuning aan de afdeling verkoop. - Bewaakt de voortgang conform de projectplanning - Het signaleren van meer- en minderwerk. - Het zelfstandig offreren van kleine meer- en minderwerken. - Het bijhouden en actualiseren van het projectdossier. - Initiëren en onderhouden van contacten met (vertegenwoordigers van) opdrachtgevers en/of klanten t.b.v. de technische invulling van projecten. - Het bijwonen van bouw- en ontwerpbesprekingen. - Het bijwonen van de projectteambesprekingen. - Actief en anticiperend optreden in het project.   

19 Maart 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider Renovatie & Onderhoud verduurzaming

Hengelo - Voort

Als Projectvoorbereider Renovatie en Onderhoud breng jij alles samen t.b.v. uiteenlopende projecten met een woonfunctie of utiliteit zoals scholen, bedrijfshallen en kantoren. In deze rol ben je de faciliterende factor tussen opdrachtgevers, leveranciers, adviseurs en onderaannemers, waarbij jij het belang van de bewoners behartigd. Naast het verzorgen van de benodigde voorbereidingen coördineer je tijdens de realisatiefase contractwijzigingen en signaleer je tijdig meer- en minderwerk richting betrokken partijen.  Hoe ziet een werkweek eruit?  Voorbereiden, uitvoeringsgereed maken van deelbewakingen voor de bouwplaats. Controle, afstemming, distributie en bewaken van gegevens van de architect, constructeur, onderaannemers en leveranciers;Voeren van overleg met betrokken partijen, o.a. opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers;Bijwonen van bouwvergaderingen, werkbesprekingen en uitvoeringsteam besprekingen;Onderzoeken, voorstellen en verbeteren van bouwmethodieken en constructies;Opstellen en bijhouden van rapportages en planningen.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Uitvoerder

Rijssen - Voort

Dit doe jij als Uitvoerder: samen met de Projectleider en Werkvoorbereider denk je mee hoe je het project op de best mogelijke manier kunt uitvoeren. Dagelijks stuur jij de timmerlieden en onderaannemers aan en check je of de werkzaamheden op de juiste manier worden uitgevoerd. Je bent verantwoordelijk voor de financiële en technische projectbewaking en verzorgt/bewaakt de planning. Niet alleen ben jij aanspreekpunt voor de opdrachtgever maar ook regel jij de nazorg en afwikkeling van klachten.  Dit ben jij als Uitvoerder: jij hebt een coachende manier van leidinggeven en weet de timmerlieden en onderaannemers op de juiste manier te motiveren. Je staat positief in het leven en straalt dit ook uit op de bouwplaats. Je bent proactief en denkt net dat stapje verder in het proces.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Kostendeskundige/ Projectbegeleider Bouwmanagement

Almelo - Voort

Als Kostendeskundige/ Projectbegeleider ben je de bindende factor, adviseur en in staat om als teamspeler je bijdrage te leveren aan projecten. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de analyse van complexe vraagstukken op het gebied van kostprijs. In deze functie dien je in staat te zijn een volledig beeld te kunnen schetsen van de relevante aspecten voor het vormen van de juiste prijsbepaling. Je werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit: Bezoeken van werklocaties;Bespreken van de prijs met de opdrachtgevers;Begeleiden, vanaf de initiatieffase, van het gehele prijsvormingstraject;Zorg dragen voor het vervaardigen van kostenanalyses, planningen en ramingen;Tijdens het gehele proces, tot met de bestekfase, bewaken van het gestelde budget, beoordelen van aangeboden offertes, inschrijfbegrotingen en meer- en minderwerk;

19 Maart 2020 - lees meer ...

Ontwerper Wegen

Oosterhout, Nederland - Voort

Wij zijn op zoek naar een Wegontwerper die ons team komt versterken. Je werkt samen met de projectleider en ontwerpers van andere disciplines, zoals kunstwerken, geotechniek, verkeersinstallaties en ecologie. Binnen onze projecten komen alle ontwerpfasen aan bod: van Tracébesluit tot het uitvoeringsontwerp. In projecten werk jij als ontwerper o.a. aan het bouwen en uitbreiden van het BIM-model. Je levert kennis over het ontwerpen van wegen. Je maakt gebruik van automatisering om 3D-visualisaties te maken en brengt bouwdelen en objecten bij elkaar. Je bent in de ontwerp- en uitvoeringsfase actief om ontwerpen te optimaliseren. Jouw technische creativiteit krijgt de ruimte, je ontwikkelt of past innovaties toe binnen het project. Daarbij ben je in staat de theorie naar de praktijk te vertalen. Je weet inhoudelijk hoe het werk buiten gemaakt moet worden. Je werkt als specialist volgens vastgelegde werkwijzen en communiceert daarover met het projectteam.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Projectleider Wegen / Infra

Oosterhout, Nederland - Voort

Je geeft leiding aan infrastructurele projecten. Denk hierbij aan multidisciplinaire werken waarin de realisatie of reconstructie van Rijks- en Provinciale Wegen en gebiedsontwikkelingen centraal staan. Je voert deze projecten uit voor overheden, aannemers en grote industriële partijen. Je weet een team te formeren en te motiveren waarmee je optimale prestaties levert. Dit doe je onder meer door een beheerst proces van kwaliteitsborging te organiseren waarmee je aantoonbaar de kwaliteit levert waar de klant om vraagt. Tegelijkertijd omarm je de ontwikkeling en toepassing van innovaties binnen jouw project. Naast het leiden van projecten, vraagt deze functie om een goed gevoel voor commercie. Je stelt offertes, plannen van aanpak, risicoanalyses en financiële rapportages op. Ook onderhoud je klantcontacten en vertaal je de wensen en verwachtingen van klanten naar een passende oplossing.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Boomverzorger ETW

Roermond - Voort

Als boomverzorger ETW wordt je onderdeel van een vast team dat volledig zelfstandig de werkzaamheden organiseert. Zelfstandig of in teamverband voer je alle voorkomende boomverzorgingswerkzaamheden zoals het snoeien, het (ver)planten en het rooien van bomen. Je kan jezelf verder ontwikkelen in specialistische werkzaamheden of doorstuderen tot ETT en meedraaien op uitdagende grote projecten.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Voorman Hovenier

Bunde, Nederland - Voort

Als Voorman Hovenier realiseer je de werkuitvoering met betrekking tot aanleg en onderhoud van beplantingen van onder meer gemeentelijk groen, landschapselementen, sport- en recreatieterreinen, tuinen van particulieren, bedrijven en instellingen, zodanig dat de werkzaamheden in termen van kwaliteit, tijd en budget naar behoren worden uitgevoerd.Je legt verantwoording af aan de meewerkend uitvoerder en/of ProjectleiderJe werkzaamheden bestaan daarnaast uit: Leidinggeven aan ca. 2 tot 5 medewerkersHet voorbereiden voor uit te voeren opdrachtenHet verrichten van aanleg- en onderhoudswerkzaamheden bij klantenMedewerkers informeren over het veilig gebruiken van materieelCoachen, aansturen en motiveren van je team en hiermee het aangeven van vaktechnische aanwijzingen

19 Maart 2020 - lees meer ...

Coördinator K&L

Waddinxveen - Voort

Inventariseren knelpunten (bestaande K&L situatie opstellen)Indelen kabels en leidingen en organiseren kick-off K&L eigenarenAansturen tekenaarOpstellen c.q. begeleiden van een verleggingsadviesplanVooroverleg K&L eigenaren organiseren en rapportern aan alle betrokken partijenOpstellen concept verzoek tot het nemen van maatregelen (VTM)Opstellen concept VtAVaststellen rechtspositie bestaande kabels en leidingenVaststellen resultaat verzoek tot aanpassingOpstellen concept ProjectovereenstemmingImplementeren en beheren verleggingVerantwoordelijk voor de eindafrekening gebaseerd op de in de POS opgestelde voorwaarden.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider

Zwammerdam - Voort

Binnen deze functie sta jij centraal bij alles wat komt kijken bij het netwerk. Je producten/adviezen komen in de organisatie in de uitvoering terecht, als jij je werk goed doet draag je bij aan de efficiëntie van de projecten. Gezien je met meerdere mensen in de organisatie contact hebt, is communicatie belangrijk.  Als werkvoorbereider ben je niet bang om te werken met specialistische GIS software en web portalen. Je inwerk traject is door intensieve begeleiding vanuit je directe meer ervaren collega's. Het team bestaat uit veel jonge academisch geschoolde professionals met een drive om te innoveren en slimmer te werken.  

19 Maart 2020 - lees meer ...

Projectcoördinator Bouwmanagement

Almelo - Voort

Als Projectcoördinator ondersteun je de Projectmanager bij het tot stand komen van complexe projecten binnen de gestelde planning, budget en programma van eisen. In deze functie zul je regelmatig in het voortraject betrokken worden en het programma van eisen met bijbehorend budget moeten opstellen. Tijdens de uitvoeringsfase zorg je ervoor dat het project conform bestek en binnen de opgestelde planning wordt opgeleverd. Als Projectcoördinator werk je over het algemeen aan grotere spraakmakende woning- en utiliteitsbouw projecten. Dit alles in samenwerking met de projectleider, opzichters en kostendeskundigen.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Tekenaar/ Modelleur toelevering bouw

Rijssen - Voort

Als Tekenaar/ Modelleur toelevering verzorg jij het tekenwerk van bijvoorbeeld houtskeletbouw. stalen, glas, aluminium elementen en constructies. Nadat je collega, architect, de tekening heeft ontworpen neem jij het stokje over. Dit ontwerp vertaal jij naar detail- en productietekeningen en zet dit vervolgens door naar de productie. Naast de grotere onderdelen duik jij ook in de technische details zoals het uitwerken van de aansluitingen. Dit alles gebeurd in Autocad, Revit, Tekla, HSBcad of een ander tekenprogramma. 

19 Maart 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider toelevering bouw

Rijssen - Voort

Als Werkvoorbereider toelevering ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitwerken van projecten. Dit doe je zowel richting de klant als productie. Je zorgt ervoor dat de projecten op commercieel, technisch en financieel gebied voldoen aan de vooraf gestelde verwachtingen. In het gehele traject draag je zorg voor de klantwensen, denk hierbij aan de goedkeuring van de klant t.a.v. het tekenwerk en contact over o.a. meer- en minderwerk, de planning en eventuele bijstellingen. Ook de nazorg, afhandelen van klachten, schades en meerwerk, behoort tot jouw takenpakket. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van de opdrachten richting de fabriek en controleer je de producten tijdens het productieproces. Je hebt zowel contact met de klant als leveranciers en bent verantwoordelijk voor het inkopen van materialen.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Projectmanager Bouwmanagement

Almelo - Voort

Als Projectmanager verzorg je de totstandkoming van grotere spraakmakende woning- en utiliteitsbouw projecten binnen de gestelde planning, budget en programma van eisen. Je hebt een centrale rol binnen één of meerdere projectteams. In deze functie zul je regelmatig in het voortraject betrokken worden en het programma van eisen met bijbehorend budget moeten opstellen. Je begeleidt bouwprojecten en werkt nauw samen met directe collega’s en externe specialisten. Bouwprojecten stuur je aan met gevoel voor resultaat in termen van budget, kwaliteit en tijd. Dit vraagt om een intensieve vorm van projectbegeleiding, waarbij je gericht invloed uitoefent op het proces. Je bent verantwoordelijk voor het directe contact met de opdrachtgever en hebt een regisserende rol naar de bouwpartners. Leidinggeven aan projecten van initiatief tot en met de oplevering. Als projectleider ben je organisatorisch, financieel en kwalitatief verantwoordelijk voor bouwprojecten. Werkzaamheden: verantwoordelijkheid voor de planning, het budget en de kwaliteit van het project;leidinggeven aan projectteams;acquisitie van opdrachten;rapporteren aan opdrachtgevers;selecteren, contracteren en aansturen van opdrachtnemers en architecten;optreden als bouwteam voorzitter, verzorgen van verslagen.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Logistiek Medewerker Infra

's-Hertogenbosch, Nederland - Voort

Jij gaat aan de slag met projecten binnen de grond-, weg- en waterbouw. Hierbij ga jij zorg dragen voor het feit dat collega's onbezorgd en met goede materiaal en materieel op weg gaan richting de projecten. Hierbij ben jij degene die aan de slag met o.a.  de volgende taken: Werkpakketten voorbereidenLaden / Lossen vrachtOrder voorbereiden m.b.v. IphoneVoorraadtellingen Daarnaast ondersteunende werkzaamheden binnen het magazijn die zorgen voor een fijne werksfeer.  

19 Maart 2020 - lees meer ...

Service Monteur Infra Materieel

's-Hertogenbosch, Nederland - Voort

Zorg jij ervoor dat ons materieel als een zonnetje blijft lopen? Ben jij die monteur die zijn hand niet omdraait voor complexe storingen en onderhoudswerkzaamheden? Met 80.000 materieelstukken verspreid over hele land is geen dag hetzelfde. Als servicemonteur draag je er zorg voor dat ons materieel goed functioneert. Door periodiek onderhoud en keuring op werklocaties zorg je ervoor dat het materieel aan de kwaliteitsnormen voldoet.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Uitvoerder kabel- en leidingsystemen

Rosmalen en projectlocaties - Voort

Jij houdt toezicht op het reilen en zeilen van een project. Dit doe je als uitvoerder niet alleen. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van onderaannemers en monteurs. Ook zorg je dat ondergrondse werkzaamheden worden afgestemd met buurtbewoners en houd je de veiligheid van je collega’s en omstanders altijd scherp in de gaten. Daarbij werk je mee aan de mooiste projecten. Zoals de aanleg van vijftig kilometer aan elektriciteitskabels voor een datacenter. Ter plaatse zie je toe op de kwaliteit, maar je denkt vooral vooruit. Wat moeten we nu regelen zodat het werk volgende week niet stilvalt? Jouw werkdagen zijn altijd anders.  En hoewel je veel buiten bent, hoort administratie er ook bij. Zo roep je materiaal af, boek je bestelbonnen binnen, verzorg je de financiële administratie en houd je planningen en tekeningen bij in AutoCAD. Wil je doorgroeien? Dan heb je bij Heijmans volop mogelijkheden: the sky is the limit!

19 Maart 2020 - lees meer ...

Technisch Specialist Water en Techniek

Eibergen - Voort

Ben jij graag buiten aan het werk aan verschillende en innovatieve projecten? En dat bij een opdrachtgever die personeel ziet als het belangrijkste kapitaal?  Je begint de dag samen met het team op jouw vestiging, zodat de plannen voor de dag besproken kunnen worden. Vervolgens ga je samen met je collega's op pad. Je zal de eerste weken van een ervaren monteur de kneepjes van het vak leren, zodat je goed bent ingewerkt en na een aantal weken als tweede man mee op pad kan gaan. Je handelt op één dag meerdere projecten af die ervoor zorgen dat het grondwaterpeil verlaagd wordt voor aannemers of infrabouwers waarna zij aan de slag kunnen.  Dagelijks werk je aan verschillende grote of kleinere projecten, waardoor je op veel verschillende plekken komt. Hierbij kan je denken aan de voorbereiding voor de aanleg van een tunnel, een kelder onder een woning of het installeren van een watervoorziening. Dit betekent dat je ook veel verschillende technieken tegen komt, waaronder: grondmechanica, diesel- en elektrotechniek. Vanuit het vertrouwen dat jij je werk goed wil doen, krijg je veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Ook wordt het op prijs gesteld als je zelf initiatief neemt en meedenkt. Na het eerste jaar kan je je verder specialiseren. Wat vind jij het leukst om te doen? Ben je meer van de systemen of de machines? Wil je onderhouden of installeren? Of je nou een boormachine wil bedienen of in de werkplaats wil sleutelen, er zijn altijd wel doorgroeimogelijkheden die bij jou passen!   

19 Maart 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider / Calculator

Berkel-Enschot, Nederland - Voort

Als calculator draag je zorg voor  Uitwerken van calculaties en offertes (inclusief opnemen van werk) Analyseren en voorbereiden van aanbestedingen.Aanvragen offertes bij leveranciers en onderaannemers.Beoordelen en afwegen van risico’s en kansen in projecten.Bewaken van de gemaakte afspraken met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers.Het ondersteunen van projectleiders op gebied van het inventariseren en voorbereiden van projecten.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Calculator/Kostendeskundige

Genemuiden - Voort

Dit doe jij als Calculator/Kostendeskundige: In deze functie richt jij je voornamelijk op nieuwbouw en renovatie & onderhoud van utiliteitsbouwprojecten. Je bent in staat om zelfstandig investeringsoverzichten en calculaties op te stellen in de vorm van een elementenraming/gespecificeerde begroting. Je bepaalt hoeveelheden en als het toelaat gebruik je hiervoor het 3D model. Daarnaast heb jij ook een adviserende en proactieve rol bij de projectontwikkeling en bouwteamwerken. Je stelt planoptimalisaties en alternatieven op maar ook werkbegrotingen en draagt de projecten over aan de uitvoering. Tot slot houdt jij je bezig met het analyseren van nacalculaties. Dit ben jij als Calculator/Kostendeskundige: Jij weet het verschil te maken bij klanten voor jouw inzicht, deskundigheid en oog voor detail. Jij bent competitief ingesteld om zo met je team tot de winnende aanbieding te komen. Je weet kansen te signaleren en door jouw energie en enthousiasme help je opdrachtgevers de beste keuze te maken. Het werken in groepsverband gaat jou goed af en jij voelt je betrokken bij het team.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Project Engineer Beton constructies

Hengelo - Voort

Wij zijn - voor een functie met uitzicht op vast dienstverband - op zoek naar een gemotiveerde Bouwkundige Project Engineer voor de afdeling beton. Jouw werkzaamheden bestaan uit het tekenen in 2D (AutoCAD) en 3D (Tekla), werkvoorbereiding en eenvoudig rekenwerk. De goede mix van genoemde werkzaamheden (verhouding 50% - 35% - 15%) en de grote variatie in projecten maakt de functie extra uitdagend. Je fungeert als een 'spil in het web' op de engineering afdeling. Je bent de verbindende schakel richting opdrachtgever om tot een juiste uitvoering van de projecten te komen. Dit alles met een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Uitvoerder ondergrondse infra

Ridderkerk - Voort

In de functie van uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, werkverdeling en instructies aan zowel de vaste medewerkers als aan de onderaannemer(s) met betrekking tot de lopende projecten op het gebied van gas en elektra. Daarnaast draag je mede zorg voor coaching, begeleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Je bent (mede) verantwoordelijk voor de organisatorische, financiële en administratieve voortgang van de projecten. Je loopt voorop als het gaat om het naleven van de voorschriften op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. - Het bepalen van de uitvoeringstechnieken, materiaalkeuzes en hoeveelheden in samenspraak met o.a. de werkvoorbereiding; - Het deelnemen aan verschillende overlegvormen, zowel intern met collega’s als ook extern met de opdrachtgever; - Het uitvoeren van het werk op de meest efficiënte wijze binnen het vastgestelde budget en planning; - Het tijdig afhandelen van schademeldingen; - Het uitvoeren van de eindcontrole op het gerealiseerde werk; - Het voeren van administratie; - Het enthousiasmeren en motiveren van medewerkers en streven naar 100% kwaliteit en kwantiteit; - Het nemen van beslissingen die samenhangen met- of voortvloeien uit de KAM-activiteiten behoren ook tot de functie. Kortom: Je organiseert het werk op basis van veiligheid, kwaliteit en productie.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Uitvoerder KLM

Andelst, Nederland - Voort

In de functie van uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, werkverdeling en instructies aan zowel de vaste medewerkers als aan de onderaannemer(s) met betrekking tot de lopende projecten op het gebied van gas en elektra. Daarnaast draag je mede zorg voor coaching, begeleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Je bent (mede) verantwoordelijk voor de organisatorische, financiële en administratieve voortgang van de projecten. Je loopt voorop als het gaat om het naleven van de voorschriften op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. Het bepalen van de uitvoeringstechnieken, materiaalkeuzes en hoeveelheden in samenspraak met o.a. de werkvoorbereiding; Het deelnemen aan verschillende overlegvormen, zowel intern met collega’s als ook extern met de opdrachtgever; Het uitvoeren van het werk op de meest efficiënte wijze binnen het vastgestelde budget en planning; Het tijdig afhandelen van schademeldingen; Het uitvoeren van de eindcontrole op het gerealiseerde werk; Het voeren van administratie; Het enthousiasmeren en motiveren van medewerkers en streven naar 100% kwaliteit en kwantiteit; Het nemen van beslissingen die samenhangen met- of voortvloeien uit de KAM-activiteiten behoren ook tot de functie. Kortom: Je organiseert het werk op basis van veiligheid, kwaliteit en productie.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Productvoorbereider

Gorredijk - Voort

Als productvoorbereider kom je te werken binnen een ontwikkelteam. Hierin werk je samen met experts op bouwkundig, installatie-technisch en constructief gebied. Gezamenlijk werk je onder andere ontwerpmodellen naar productiemodellen uit voor zowel onze eigen maakindustrie alsmede ons assemblage-bedrijf. In deze rol coördineer en controleer je de modellen en heb je contact met externe adviseurs, ketenpartners en leveranciers. De afdeling productontwikkeling geeft invulling aan het co-creëren van leefomgevingen met vernieuwende businessmodellen. Hierbij kom je terecht in een team met zowel bouwkundige als installatietechnische specialisten. Centraal staat hierin dat we continu op zoek zijn naar passende oplossingen voor onze klanten. Onze producten en concepten worden ontwikkeld vanuit maatschappelijke relevantie en geven antwoord op thema’s zoals energie, grondstoffen schaarste en arbeidsproductiviteitsverhoging.

19 Maart 2020 - lees meer ...

Toezichthouder Civiele Techniek

Rotterdam - Voort

Voor de uitvoering van diverse projecten is behoefte aan een ervaren toezichthouder er op het gebied van wegenbouw en riolering. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij in staat is om zelfstandig toezicht te houden op de door derden uit te voeren projecten. Daarnaast wordt van de kandidaat verwacht dat hij ook een aantal directievoerders taken, zoals afstemming en coördinatie met projectbelanghebbenden en mede beoordelen meer meer/minder werk, uit kan voeren. Naast toezichthouden bestaat ook een deel van de werkzaamheden uit het coördineren en afstemmen met de omgeving (bewoners en ondernemers), nutsbedrijven en andere (interne en externe) partijen. Toetsen van kwaliteit van geleverde producten van aannemer(s) en leverancier(s)Coördineren en afstemmen met bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en instantiesBijhouden dagboeken en weekrapportenVoorbereiden bouwvergaderingen

19 Maart 2020 - lees meer ...

Filteren